Obłożenie

Tor wolny

Rezerwacja jednorazowa

Rezerwacja stała

Obłożenie dotyczy tygodnia od 29 listopada - 5 grudnia

Basen główny

Basen mały