Obłożenie

Tor wolny

Rezerwacja jednorazowa

Rezerwacja stała

Obłożenie dotyczy tygodnia: od 17 do 23 stycznia

Basen główny

Basen mały