Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: http://www.uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz email: bkw@uwm.edu.pl; nr tel: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9 pok. 109, 10-719 Olsztyn.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

W formularzu kontaktowym dostępnym na stronie: https://plywania.uwm.edu.pl/dojazd-i-kontakt zbieramy takie dane jak imię i adres e-mail. Są to niezbędne dane w przypadku przesłania informacji zwrotnej.

Jakie masz prawa do swoich danych

Przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych.